اهداف

اهداف کانون:

-ایجاد ارتباط موثروتبادل همکاری میان فارغ التحصیلان

-ارتقای سطح علمی وتخصصی و حرفه ای فارغ التحصیلان

-حضور موثر در مجامع تخصصی وصنفی

-ارائه خدمات وتسهیلات فرهنگی، رفاهی، ورزشی وتفریحی برای فارغ التحصیلان و خانواده های درجه اول آنان

-زمینه سازی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان و حضور کارآمد در بخش اطلاع رسانی فرصت های شغلی و بازار کار

-مشارکت در فعالیت های مردمی ،عام المنفعه و امور خیریه

-حفظ ارتباط فارغ التحصیلان و به روز نمودن آن با بخش اجرایی وصنعتی کشور

-آشنایی دانش آموختگان با مبانی و مفاهیم کار آفرینی مرتبط و گسترش آن در مراحل تحصیل قبل از فارغ التحصیلی

-ارائه خدمات علمی ،آموزشی و تخصصی به کلیه ی فارغ التحصیلان با شرایط وتسهیلات ویژه

-طراحی ، برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی وسمینارهای تخصصی فراهم نمودن تسهیلات و امکانات آموزشی و پژوهشی ویژه فارغ التحصیلان و اعضای کانون فارغ التحصیلان

-اجرای پروژه های آموزشی و پژوهشی و انجام پژوهش های کاربردی با همکاری موسسات آموزشی وپژوهشی معتبر بخش خصوصی

-اجرای دوره های عمومی و تخصصی کار آفرینی