معرفی

معرفی کانون:

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جهت تحکیم روابط دوستانه دانشگاهی،تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی تخصصی اعضای بالقوه کانون شروع به کار نموده است.

این کانون دارای وظایف متنوع زیر است:

کانون تلاش خواهد کرد زمینه مشارکت فارغ التحصیلان دانشگاه را در فعالیتهای علمی و فرهنگی کشور فراهم سازد تا از این طریق به مهارت آنان بیفزاید و آخرین دستاورد های علمی را در اختیار آنان قرار دهد وجامعه را از توانمندیها واستعدادهای بالقوه بهره مند کند.

جمعیت ده ها هزار نفری فارغ التحصیلان دانشگاه از استعدادها وتوانمندی بالایی برخوردارند که از سویی کشور ما به شدت نیازمند بهره گیری از آن است واز سوی دیگر آنان مشتاق ارائه همه توان خود به جامعه هستند و در این میان کانون همچون پل ارتباطی میان این جامعه و جمعیت فارغ التحصیلان،ایفای نقش می کند وبا شناسایی استعدادها وتوانمندی های اعضاء و شناخت نیازهای جامعه در خدمت فارغ التحصیلان و کشور خواهد بود. از نگاه دیگر تاثیر گذاری بر نظام آموزش عالی کشور ودانشگاهها در خصوص تصحیح سیاست ها، روشها وبرنامه های آموزشی و پژوهشی ، در جهت بهبود وضعیت موجود ،میتواند یکی از کارکردهای این کانون باشد.

بررسی وایجاد زمینه جذب فارغ التحصیلان دانشگاه در بازار کار ،مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی واجتماعی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه برنامه های توسعه و عمران ،مشارکت فارغ التحصیلان در رشد کمی و کیفی دانشگاه ، آگاهی دانشگاه از میزان و کیفیت کارایی فارغ التحصیلان به منظور بهبود برنامه های آموزشی وپژوهشی وترویج دانش و فناوری نیز ازدیگر هدف های این کانون است.

امید است از این طریق بتوانیم ضمن گسترش ارتباط میان دانش آموختگان و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های این قشر فرهیخته در ادوار مختلف دانشگاه گام های مفیدی در دست یابی سریعتر به اهداف عالی دانشگاه برداریم.